PRIVATISERING VAN DE OPENBARE ZORGDIENSTVERLENING - NIEUWE POGING VAN DE MEERDERHEID
27-04-2013
Op de gemeenteraadszitting van 18/04/16 stond na de schorsing door de Provinciegouverneur vorig jaar opnieuw de Selectieleidraad en het bijzonder bestek ter privatisering van de openbare zorgdienstverlening van de stad Ronse op de agenda.

De sp.a meent dat deze nieuwe procedure de vele bekommernissen bij de bevolking inzake de betaalbaarheid en de kwaliteit en bij het personeel niet wegneemt.

Vele vragen die de sp.a-fractie tijdens de gemeenteraad stelde bleven onvoldoende beantwoord.

Het is duidelijk dat deze meerderheid zichzelf nog alle ruimte wenst toe te eigenen om in de latere onderhandelingsfase met de kandidaat-overnemers in alle vrijheid de minimale waarborgen die in het bijzonder bestek zijn opgenomen nog te kunnen wijzigen en dit op vraag en maat van de kandidaat-overnemers.
Lees meer...
 
De eerste barsten in het Cordon Sanitaire! Antwoord op reactie van nv-a.
16-03-2013
Er is reeds geÔnsinueerd dat de voltallige fractie van sp.a, dewelke 8 leden telt, zou gestemd hebben op deze kandidaat, enkel en alleen omdat bepaalde partijen beseffen dat hun stemgedrag inzake de afvaardiging van het PWA weldegelijk de eerste barsten van het Cordon Sanitaire uitmaakt.
Lees meer...
 
Het Cordon Sanitaire in Ronse aan flarden: een politiek feit!
14-03-2013

Aan het begin van iedere legislatuur dient de gemeenteraad de stadsafvaardiging te stemmen in allerhande verenigingen, zo ook nog op de gemeenteraad van 11/03/2013. Onder punt 27 van de agenda dienden de 6 vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ronse (kortweg PWA Ronse) te worden aangeduid in 6 stemrondes. Tijdens de stemprocedure viel er een opmerkelijk stemresultaat uit de bus.

Lees meer...
 
Samen naar 14 oktober!
22-06-2012

De start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 werd gegeven.


De verschillende partijen hebben reeds hun startpositie ingenomen en het belooft een bikkelharde campagne te worden.

Lees meer...
 
Ronde van Vlaanderen 2012 komt dichterbij!
19-01-2012

Op zondag 1 april doorkruist de "Ronde van Vlaanderen voor VrouwenĒ en ďRonde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van de stad. De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt traditioneel heel wat volk op de been.

De laatste jaren is het aantal commerciŽle activiteiten dat georganiseerd wordt langsheen het traject van deze wielerwedstrijd sterk toegenomen. Aangezien deze voornamelijk georganiseerd worden op locaties waar veel toeschouwers samenkomen, moeten soms extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Ook coŲrdinatie en overleg tussen de stad en de verschillende organisatoren is aangewezen om de overlast voor de bewoners langsheen het traject tot een minimum te beperken.

Om deze zaken te kunnen realiseren heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist dat wie een eenmalige of bijkomende commerciŽle of publicitaire activiteit wil opstarten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein dit op voorhand dient aan te vragen. Alle aanvragen moeten ten laatste op woensdag 1 februari ingediend worden.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>